Aristoteles

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Aristoteles (chhièn 384-ngièn - chhièn 322-ngièn 3-ngie̍t 7-ngit) he Kú Hî-lia̍p ke yit ke chet-ho̍k-kâ. Kì he Platon ke ho̍k-sâng, lâu Alexandros 3-sṳ ke sîn-sâng.