Platon

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Platon (chhièn 427-ngièn - chhièn 347-ngièn) he Kú Hî-lia̍p ke yit ke chet-ho̍k-kâ. Kì he Sokrates ke ho̍k-sâng, lâu Aristoteles ke sîn-sâng.