Sokrates

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Sokrates (chhièn 470-ngièn - chhièn 399-ngièn) he Kú Hî-lia̍p ke yit ke chet-ho̍k-kâ. Kì he Platon ke sîn-sâng.