跳至內容

Armenia-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Armenia-ngìn.

Armenia-ngìn (Armenia-ngî: Հայեր) he yit-ke fat-ngièn yî Kô-kâ-sok lâu Anatolia tûng-phu ke mìn-chhu̍k lâu chhu̍k-khiùn, chúng ngìn-khiéu 8,000,000 - 12,000,000 ngìn, fûn-pu chhai Â-mî-nì-â, Ngò-lò-sṳ̂, Thú-ngí-khì, Khiâu-chhṳ-â, Mî-koet, Yî-lóng, Fap-koet, Lì-pâ-nun, Si-li-â, Chûng-koet.

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]