Avar-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Avar-chhu̍k.
Avar-chhu̍k.

Avar-chhu̍k (Avar-ngî: Аварал) he yit-ke chú-yeu sâng-fa̍t chhai Ngò-lò-sṳ̂ Kô-kâ-sok Dagestan Khiung-fò-koet ke mìn-chhu̍k, ngìn-khiéu 912,090 ngìn (2010-ngièn thúng-kie).

Thi-lî fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]