Basque-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Basque-ngî fûn-phu.

Basque-ngî (euskara) he yit-chúng Kû-li̍p ngî-ngièn, sṳ́-yung yî Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke Basque, Navarra chhṳ-chhṳ-chiu lâu Fap-koet sî-nàm-phu. Chhai Sî-pân-ngà-ngî chhṳ̂n-cho "vasco", chhai Fap-ngî chhṳ̂n-cho "Basque", yì-yèn Basque-ngî chet chhṳ̂n-cho Euskara. Basque-ngìn ke chú-siên khó-nèn he Êu-chû yén-kú sṳ̀-thoi ke kî-mìn. Basque-ngî ke lòi-ngièn muk-chhièn mò-ngìn nèn khok-ngin.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Basque-ngî Wikipedia