Kû-li̍p ngî-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet-mî-chû ke Kû-li̍p ngî-ngièn.
Nàm-mî-chû ke Kû-li̍p ngî-ngièn.

Kû-li̍p ngî-ngièn (孤立語言; Yîn-ngî: Language Isolate), yit-pân he chṳ́ lâu ngim-hò khì-thâ ke ngî-ngièn mò chhùn-chhai chhîn-su̍k kôan-he ke chhṳ-yèn ngî-ngièn. Kû-li̍p ngî-ngièn cho-tet pûn khon-cho he yit-chúng thi̍t-sû ke hàn-m̀ fûn-lui ngî-ngièn. Yû kôn-tiám ngin-vì Chêu-siên-ngî lâu Ngit-ngî ya-he Kû-li̍p ngî-ngièn, kì-têu lâu muk-chhièn sṳ-kie sông ke ngî-ne khó-nèn mò kôan-lièn.