Bochotnica

Chhiùng Wikipedia lòi
Bochotnica

BochotnicaPô-làn tûng-nàm-phu, Lublin-sén, chhai Pulawy lâu Lublin chṳ̂-kiên, chiap-khiun Nałęczów. ngìn-khiéu yû lióng-chhiên tô-ngìn.