跳至內容

Lublin

Chhiùng Wikipedia lòi
Lublin.
Lublin.
Lublin.

Lû-pu-lìm (Pô-làn-ngî: Lublin) he Pô-làn tûng-phu ke yit-ke thai sàng-sṳ, khi̍p Lû-pu-lìm-sén ke Sú-fú, ngìn-khiéu 355,954 ngìn (2004-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]