Podlaskie

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Podlaskie.
POL województwo podlaskie flag.svg
Podlaskie.
Podlaskie.

Pô-tet-là-chhia-sén (Województwo Podlaskie) he Pô-làn ke yit-ke sén, vi-yî kâi-koet tûng-pet-phu, tûng-lìn Li̍p-yâu-vón lâu Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂. Mien-chit 20,180 phìn-fông kûng-lî. 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 1,221,000 ngìn. Sú-fú Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet. 1999-ngièn yù ngièn Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet-sén, Vok-mê-tsap-sén lâu Sû-ngá-vû-kî-sén yit-phu ha̍p-pìn yì sṳ̀n. Hâ-fûn 3-sṳ 14-yen, 118-hiông-chṳ́n.

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 1. POL Białystok COA.svg Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet (295,210)
 2. POL Suwałki COA.svg Suwałki (69,234)
 3. POL Łomża COA.svg Łomża (63,572)
 4. POL Augustów COA.svg Augustów (30,054)
 5. POL Bielsk Podlaski COA.svg Bielsk Podlaski (26,876)
 6. POL Zambrów COA.svg Zambrów (22,700)
 7. POL Grajewo COA.svg Grajewo (22,651)
 8. POL Hajnówka COA.svg Hajnówka (22,072)
 9. POL Sokółka COA.svg Sokółka (18,888)
 10. POL Łapy COA.svg Łapy (16,583)
 11. POL Siemiatycze COA.svg Siemiatycze (15,169)
 12. POL Kolno COA.svg Kolno (10,751)
 13. POL Mońki COA.svg Mońki (10,455)
 14. POL Czarna Białostocka COA.svg Czarna Białostocka (9,596)
 15. POL Wysokie Mazowieckie COA.svg Wysokie Mazowieckie (9,257)
 16. POL Wasilków COA.svg Wasilków (8,967)
 17. POL Dąbrowa Białostocka COA.svg Dąbrowa Białostocka (6,147)
 18. POL Sejny COA.svg Sejny (5,934)
 19. POL Choroszcz COA.svg Choroszcz (5,416)
 20. Ciechanowiec herb.svg Ciechanowiec (4,898)
 21. POL Supraśl COA.svg Supraśl (4,578)
 22. POL Brańsk COA.svg Brańsk (3,794)
 23. POL Szczuczyn COA.svg Szczuczyn (3,564)
 24. POL gmina Michałowo COA.svg Michałowo (3,343)
 25. POL Knyszyn COA.svg Knyszyn (2,835)
 26. POL gmina Krynki COA.svg Krynki (2,709)
 27. POL Czyżew COA.svg Czyżew (2,670)
 28. POL Lipsk COA.svg Lipsk (2,498)
 29. Stawiski Herb.svg Stawiski (2,442)
 30. POL Zabłudów COA (IV - 14 - 90).svg Zabłudów (2,400)
 31. POL gmina Szepietowo COA.svg Szepietowo (c. 2,400)
 32. POL Suchowola COA.svg Suchowola (2,243)
 33. POL Drohiczyn COA.svg Drohiczyn (2,086)
 34. POL Nowogród COA.svg Nowogród (2,014)
 35. POL Goniądz COA.svg Goniądz (1,910)
 36. POL Jedwabne COA.svg Jedwabne (1,901)
 37. Tykocin Herb.svg Tykocin (1,893)
 38. POL Rajgród COA.svg Rajgród (1,673)
 39. POL Kleszczele COA.svg Kleszczele (1,432)
 40. POL Suraż COA.svg Suraż (982)

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]