跳至內容

Suwałki

Chhiùng Wikipedia lòi
Suwałki.
Suwałki.

Suwałki he Pô-làn Pô-tet-là-chhia-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 65.24 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 69,527 ngìn (2010-ngièn).