跳至內容

Grajewo

Chhiùng Wikipedia lòi
Grajewo.
Grajewo.

Grajewo he Pô-làn Pô-tet-là-chhia-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 18.93 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 22,651 ngìn (2006-ngièn).