跳至內容

Brad Pitt

Chhiùng Wikipedia lòi
Brad Pitt - Hollywood California - July 2019

Brad Pitt (1963-ngièn 12-ngie̍t 18-ngit - ), Mî-koet thien-yáng yên-yèn khi̍p Chṳ-phién-ngìn, chên kîn tet-to O-sṳ̂-khà Chui-kâ Nàm-phi-kok chióng thì-miàng, Kîm-khiù-chióng Chui-kâ Nàm-phi-kok Chióng, pin yî 2007-ngièn phìn 《Phan-ngia̍k Am-sat》 yit-phién tet-to Vî-nì-sṳ̂ Thien-yáng-chiet yáng-ti. 2009-ngièn phìn 《Khì-fam ngia̍k-yèn》 yit-phién thì-miàng O-sṳ̂-khà Chui-kâ Nàm-chú-kok Chióng. 2013-ngièn kâm-chṳ ke Li̍t-sṳ́ khia̍k-chhìn-phién 《Vì Nù Sṳ̍p-ngi ngièn》 yàng-tet Kîm-khiù-chióng Chui-kâ khia̍k-chhìn-phién, Yîn-koet Thien-yáng ho̍k-yen-chióng Chui-kâ yáng-phién lâu O-sṳ̂-khà Chui-kâ Yáng-phién.

Sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-ngi sṳ-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kám-chhìn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chióng-hong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]