Brittany-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pu-lie̍t-thap-nì-ngî fûn-phu.

Pu-lie̍t-thap-nì-ngî (Brezhoneg, Fap-vùn kiàu Breton) he Fap-koet sî-phu Pu-lie̍t-thap-nì ke séu-sú mìn-chhu̍k ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì ke Khái-ngì-thi̍t Ngî-chhu̍k (Hî-lia̍p-vùn Keltoi Khái-ngì-thi̍t-ngìn). Pu-lie̍t-thap-nì-ngî chui chiap-khiûn Không-vok-ngì-ngî lâu Vî-ngì-sṳ̂-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Brittany-ngî Wikipedia