Brittany

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Brittany .
Brittany Vûn-chông.
LeDiben Harbor.jpg

Brittany he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-pet-fông, tûng lâu Pays de la Loire chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,208 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,139,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côtes-d'Armor-sén, Finistère-sén, Ille-et-Vilaine-sén, Morbihan-sén. Khì sú-fú he Rennes.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brittany siông-koân ke tóng-on.