Brittany

Chhiùng Wikipedia lòi
Brittany .
Brittany Vûn-chông.

Brittany he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-pet-fông, tûng lâu Pays de la Loire chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,208 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,139,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côtes-d'Armor-sén, Finistère-sén, Ille-et-Vilaine-sén, Morbihan-sén. Khì sú-fú he Rennes.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brittany siông-koân ke tóng-on.