Rennes

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Rennes .
Rennes Khì-chì
Rennes .

Rennes he Fap-koet sî-pet-phu sàng-sṳ, Brittany Thai-khî Ille-et-Vilaine-sén sén-fi. Chúng mien-chit 50.39 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 208,033-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Chhṳ-kú yî-lòi Rennes chhiu-he Brittany thi-khî ke chûng-sîm tû-sṳ, ya-he chhùng-yeu ke kôn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Rennes siông-koân ke tóng-on.