Buckingham Kiûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Buckingham Kiûng.

Buckingham Kiûng (Yîn-ngî: Buckingham Palace) he Yîn-koet kiûn-chú vi-yî Lùn-tûn ke chú-yeu Tshím-kiûng khi̍p phan-kûng-chhú, he koet-kâ khin-tién lâu vòng-sṳt fôn-ngiàng lî kí-hàng chhòng-só chṳ̂-yit, ya-he yit-chhú chhung-yeu ke lî-hàng kín-tiám.