跳至內容

Caenorhabditis elegans

Chhiùng Wikipedia lòi
Caenorhabditis elegans.

Caenorhabditis elegans (Ho̍k-miàng: Caenorhabditis elegans Hon-ngî: 秀麗隱桿線蟲 Siu-li yún-kon sien-chhùng) he yit-chúng cho-tet thu̍k-li̍p sâng-chhùn ke sien-chhùng, chhòng-thu yok 1 kûng-lî, sâng-fa̍t chhai vûn-thu hèn-thin ke fàn-kin. Chhṳ 1965-ngièn hí, Khô-ho̍k-kâ Sydney Brenner li-yung sien-chhùng yung-chok ngièn-kiu Se-pâu tiau-mòng vì-chhòn thiàu-khúng ke kî-chṳ chṳ̂-heu, phien sṳ̀n-vì Fûn-chṳ́ Sâng-vu̍t-ho̍k lât Fat-yuk Sâng-vu̍t-ho̍k ngièn-kiu liâng-vet ke yit-chúng mù-sṳt sâng-vu̍t, khì chok-vì mù-sṳt sâng-vu̍t chhù-liáu khí-yû ku-thin ke se-pâu yên-ngièn ke yù-tiám ngoi, hàn-yû chho̍k yí-tî ke sâng-chhòng chû-khì, thai-chṳ sâm-fûn vì phui-thôi khì, yu-chhùng khì lâu sṳ̀n-chhùng khì.

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Caenorhabditis elegans siông-koân ke tóng-on.