Caxias do Sul

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Caxias do Sul.

Caxias do Sul he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 128 kûng-lî, 1890-ngièn 6-ngie̍t 20-ngit kien-li̍p, mien-chit 1,643 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 817-mí , 2012-ngièn ngìn-khiéu 446,911.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Caxias do Sul.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]