Porto Alegre

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Porto Alegre.

Porto Alegre he Pâ-sî nàm-phu chui-thai ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, kì he Nàm-thai-hò-chû ke sú-fú. 2016-ngièn ke ngìn-khiéu yû 1,481,019.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Porto Alegre.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]