Chông Sàu-liòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chông Sàu-liòng
張肇良
Chang Chao-liang
Flag of Taoyuan City.svg Thi-1 kài Thò-yèn-sṳ ngi-yèn
Ngim-khì
2014-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit – 2018-ngièn 12-ngie̍t 24-ngit
Constituency Thi-10 sién-khî (Liùng-thâm-khî)
Flag of Taoyuan City.svg Thi-17 kài Thò-yèn-yen ngi-yèn
Ngim-khì
2010-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit – 2014-ngièn 12-ngie̍t 24-ngit
Flag of Taoyuan City.svg Thi-16 kài Thò-yèn-yen ngi-yèn
Ngim-khì
2006-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit – 2010-ngièn 2-ngie̍t 28-ngit
Constituency Thi-10 sién-khî (Liùng-thâm-khî)
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1964-09-30) 1964-ngièn 9-ngie̍t 30-ngit (57-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thò-yèn-yen
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Ho̍k-li̍t
Kîn-li̍t

Chông Sàu-liòng (Chang Chao-liang1964-ngièn 9-ngie̍t 30-ngit –  ) he Thòi-vân chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Thò-yèn-sṳ-ngìn, vì Mìn-chú Chin-phu-tóng-sit.