Chṳ́-set

Chhiùng Wikipedia lòi
Chṳ́-set.

Chṳ́-set (紫色) he yit-chúng yù séu-liòng fùng-set lâu làm-set fun-ha̍p tet-chhut ke ngân-set. Chûng-koet chhòn-thúng Chṳ́-set thoi-péu chûn-kui.