Chang-fông-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chang-fông-hìn.

Chang-fông-hìn (Square) chhai Phìn-mien Kí-hò-ho̍k chûng he khí-yû si-thiàu siông-tén ke piên lâu si-ke siông-tén nui-kok ke Tô-piên-hìn. Chang-fông-hìn he chang Tô-piên-hìn ke yit-chúng: Chang-si-piên-hìn. Si-ke táng-tiám vì ABCD ke Chang-fông-hìn cho-tet ki vì ABCD.
Chang-fông-hìn he ngi-vì ke Chhêu-fông-hìn, ya-he ngi vì ke Chang-chhu̍k-hìn.

Chang Liuk-piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang-fông-hìn.
Chang-fông-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chhṳ-yèn chûng ke Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]