Chhàu Li-yín

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhàu Li-yín
Zhao Liying at Chinese Restaurant S4 Announcement Conference, 31 July 2020.jpg
Ńg-yên-yèn
Lò-mâ-sṳ Zhao Li Ying
Yîn-vùn miàng Zanilia Zhao
Phe̍t-miàng Yín-pó, Séu-kut, Chhàu Séu-tô, Pâu-chṳ́, Yín Pó-pó
Koet-sit Chûng-koet Chûng-koet
Mìn-chhu̍k Hon-chhu̍k
Chhut-se (1987-10-16) 1987-ngièn 10-ngie̍t 16-ngit (33-se)
Chûng-koet Chûng-koet Hò-pet-sén Lòng-fông-sṳ
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, kô-sú
Ngî-ngièn Phú-thûng-fa, Yîn-ngî
Kau-yuk Lòng-fông-sṳ Thien-chṳ́ Sin-sit Kûng-chhàng Ho̍k-káu
Thoi-péu-chok 2011-ngièn Sîn Hàn-chû Kak-kak
2013-ngièn Liu̍k-chṳ̂n Chhòn-khì
2014-ngièn Chham-chham Lòi-liáu
2015-ngièn Fâ Chhiên-kut
2015-ngièn Kâ-yù pâ Sṳ̍t-si̍p-sâng
2016-ngièn Ló-kiú-mùn
2016-ngièn Chhiâng-yùn-chṳ
2016-ngièn Yén-chṳ́
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi 2006-ngièn chṳ kîm
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Fà-ngí Hiûng-thi (2006-2010)
Hói-yun Yáng-sṳ Si̍p-thòn (2010-2014)
Sông-hói Chhàu Li-yín Yáng- sṳ Vùn-fa Kûng-chok-sṳt
(Hói-yun Chhòn Mòi) (2014- chṳ kîm)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Chhàu Li-yín(1987-ngièn 10-ngie̍t 16-ngit –  ) chhut-se chhai Hò-pet-sén Lòng-fông-sṳ, Chûng-koet ńg-yên-yèn, Hói-yun Yáng-sṳ Chhiâng-ngièn yên-yèn[1].

  1. 赵丽颖:海润新晋小花旦