Fâ Chhiên-kut

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fâ Chhiên-kut
The Journey of Flower
Lui-hînSiên-hia̍p, hièn-fam, kú-chông
Ngièn-chhóngFresh Kó-kó Siên-hia̍p Khì-yèn chṳ̂ Fâ Chhiên-kut
Phiên-khia̍kFresh Kó-kó, Ngièu Chùn
Thô-yênLìm Ngiu̍k-fûn, Kô lìm-pau, Liông Sṳn-khièn
Chhu-lî thô-yênLí Lìn-yen, Mô Hiáu-fông, Lí Fung
Chhóng-yi chúng-kâmKô Fûng (ngi-su̍t chúng-kâm)
Chú-yênKhok Kien-fà, Chhàu Li-yín
Chṳ-chok koet-kâChûng-koet Chûng-koet
Ngî-ngiènHon-ngî Phú-thûng-fa
Sṳ-mokChûng-vùn
Si̍p-sú58-si̍p (Fù-nàm Ví-sṳ-pán)
50-si̍p (Ngièn-pán/san-kám-pán)
Chhòng-thu30-45 fûn
Chú-thì-khiukMa̍k Chṳn-fùng (yîm-ngo̍k chúng-kâm)
N̂g Chhîn-fà(phi-hi)
Phién-thèu-khiukPhâng Kâ-fi, F.I.R《Sîm chṳ̂ Fó》
Alan Dawazhoima《Chhiên-kú》
Phién-mî-khiukKhok Kien-fà, Chhàu Li-yín《Cho-m̀-tet Sot》
Chhap-khiukChông Pit-sṳ̀n《Ngièn-lùn》
Chông Tan-fûng《Thi-ló Thiên-fông》
Mô Fông-yèn《He-ya》
Ngùi Sîn-yí《Lien-ngìn-sîm》
Chṳ-chok
Chṳ-chok ngièn-fun2014-ngièn 5-ngie̍t 6-ngit - 9-ngie̍t
Chṳ-chok-ngìnThông li-kiûn(chúng chṳ-cho-ngìn)
Chhut-phín-ngìnMâ Chûng-chùn
Chúng-kâm-chṳKiung Yî, Ya̍p Pit-yùn (chúng kâm-chṳ)
Kâm-chṳVòng Siak-liùng (chṳp-hàng chṳ-cho-ngìn)
Ku-sṳ-pánLí Thiên-yòng, Chông Khôi-yèn
Phiên-sṳ́mN̂g Vùn-ví
Chién-si̍pSû thiên-ên
Ngoi-kínChûng-koet Chûng-koet Vàng-tiam Yáng-sṳ-sàng
Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî Thai-sîn-yen
Ngiap-yángChhṳ̀n Yí-chû, Chhṳ̀n Koet-vùn
Chṳ-chok kûng-sṳ̂Chhṳ̀-vùn Yáng-sṳ Chhòn-pô Yû-han Kûng-sṳ̂
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoFù-nàm Ví-sṳ
Pô-chhut koet-kâChûng-koet Chûng-koet
Pô-chhut ngit-khì2015-ngièn 6-ngie̍t 9-ngit-2015-ngièn 9-ngie̍t 7-ngit
Siông-koân chiet-muk
Siông-koân chiet-mukFâ Chhiên-kut 2015

Fâ Chhiên-kut (Yîn-ngî: The Journey of Flower) he kói-phiên chhṳ Fresh Kó-kó ke hièn-fam séu-sot Siên-hia̍p Khì-yèn chṳ̂ Fâ Chhiên-kut, yî 2014-ngièn 5-ngie̍t 6-ngit chhai Kóng-sî khôi-kî, 9-ngie̍t sat-chhiâng[1][2]. Chú-yeu kóng-su̍t Fâ Chhiên-kut lâu Pha̍k Chṳ́-va̍k sṳ̂-thù ke sṳ̀n-siên lâu oi-chhìn ku-sṳ .

  1. 《花千骨》今日开拍赵丽颖出演花千骨 霍建华版白子画《女医明妃传》后进组
  2. 《花千骨》开机 霍建华赵丽颖演凄美爱情