Chhú-yi̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhú-yi̍t
chhú-yi̍t-khiùn (Yersinia pestis)
lui-phe̍t lâu ngoi-phu chṳ̂-liau
yî-ho̍k chôn-khô 傳染病科[*]
Patient UK Chhú-yi̍t

Chhú-yi̍t (鼠疫) he yîn-vi chhú-yi̍t-khiùn (Yersinia pestis) yín-hí ke chhòn-ngiam-phiang.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]