Chhṳ̍t-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̍t-sien.

Chhṳ̍t-sien (Straight Line), he yit-ke tiám chhai phìn-mien fe̍t khûng-kiên yèn chho̍k yit-thin fông-hiong lâu khì siông-fán fông-hiong yun-thûng ke kuí-chiak; mò-vân-khiuk ke sièn. Chhṳ̍t-sièn he Kí-hò-ho̍k ke kî-pún khói-ngiam, chhai m̀-thùng ke Kí-hò-ho̍k thí-hì chûng yû chho̍k m̀-thùng ke mèu-shu̍t. Liá chú-yeu mèu-shu̍t Êu-kí-lî-tet khûng-kiên chûng ke chhṳ̍t-sièn. Khì-thâ khiuk-sut fî làng-chhong-khóng hâ ke chhṳ̍t-sièn, chhiáng chhâm-kháu Fî Êu-kí-lî-tet Kí-hò. Êu-kí-lî-tet Kí-hò ngièn-kiu khiuk-sut vì làng ke Ngi-vì khûng-kiên hâ chhong-khóng.