Chhṳ-yù Pâng-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhṳ-yù Pâng-sén.

Chhṳ-yù Pâng-sén (Yîn-ngî: Free State; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Vrystaat) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,480 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 2,745,590-ngìn. Sú-fú Bloemfontein.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhṳ-yù Pâng-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]