Chhiâng-set

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhiâng-set.

Chhiâng-set (青色, Cyan)he chhai khó-kien Kông-phú‎ chûng kie-yî Liu̍k-set lâu Làm-set chṳ̂-kiên ke ngân-set, chhòng thai-yok he 470 nai-mí.