Chhiòn-koet hon-sṳ kau-yuk thôi-chin chúng lièn-ha̍p-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Tshiòn-koet hon-sṳ kau-yuk thôi-tsin tsúng lièn-ha̍p-fi (Tsêu-siên-ngî: 전국한자교육추진총연합회), he Hòn-koet tsṳ̂-tshṳ̀ hon-sṳ fu̍k-fa̍t ke thòn-thí.

Ngoi-phu lièn-tsiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]