Chhiùng-thò Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhiùng-thò Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (松桃苗族自治縣) tshai Chûng-koet Kui-chû tûng-phu Thùng-yìn Thi-khî. Tshiòn yen-hot sṳ̍p-ńg ke hiông sṳ̍p-sâm ke tsṳ́n, mien-tsit sâm-tshiên si-pak phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok liuk-sṳ̍p-ngi van-ngìn. Khì-tsûng Séu-su mìn-tshu̍k ke ngìn-khiéu tsam-tó 41%.