Kui-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Kui-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"貴州省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kui-chû

Kui-chû he Chûng-koet nàm-phu thi-khî ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Yùn-kui kô-ngièn tûng-phu, sén-fi he Kui-yòng. Si-tshôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]