Chok-ngia̍p hì-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chok-ngia̍p hì-thúng

Chok-ngia̍p hì-thúng (Yîn-ngî: Operating System, Suk-siá: OS) fe̍t-chá ham cho chhâu-chok hì-thúng, he kón-lî kie-son kî ngang khien lâu ngiôn khien chṳ̂-ngièn ke kie-son kî chhàng sì, thùng-sṳ̀ ya-he kie-son kî hì-thúng ke fu̍t-sîm lâu kî-sa̍k. Chok-ngia̍p hì-thúng sî-yeu chhú-lî yì kón-lî lâu phi tsì nui chhùn, kiet-thin hì-thúng chṳ̂-ngièn kiûng sî ke yù siên chhṳ sì, khúng-chṳ sû-ngi̍p lâu sû-chhut chông-tsì, chhâu-chok mióng-lok lâu kón-lî vùn-khien hì-thúng tén kî-pún sṳ-vu. Chok-ngia̍p hì-thúng ya thì-kiûng yit-ke ngiong sṳ́-yung chá lâu hì-thúng fu thûng ke chhâu-chok kie mien. Chhâu-chok hì-thúng ke hîn thai fî-sòng tô-ngióng, m̀-thùng kî hi ôn-chông ke chhâu-chok hì-thúng khó chhiùng Kién-tân to fu̍k-chha̍p, khó chhiùng fî Chṳ-fi-hîn Sú-kî ke kham ngi̍p sṳt hì-thúng to chhêu-kip thien-nó ke Thai-hîn chhâu-chok hì-thúng. Hí-tô chhâu-chok hì-thúng chṳ-chho chá tui kì hâm-koi fam-tshiû ke thin-ngi ya put chhin yit chṳ, li-yì yû-têu chhâu-chok hì-thúng cháng-ha̍p liáu thù-hìn yung-fu kie mien, yì yû-têu kiùn sṳ́-yung miang lin hàng kie mien, yì chiông thù-hìn yung-fu kie mien sṳ-vì yit-chúng fî pit-yeu ke yin-yung chhàng-sṳt.

Chok-ngia̍p hì-thúng lî-lun chhai kie-son kî Khô-ho̍k chûng, vì Li̍t-sṳ́ yû-kiú yì yu fa̍t-chhiok ke fûn-kî; yì chhâu-chok hì-thúng ke sat-kie lâu sṳ̍t-hien chet he ngiôn khien kûng-ngia̍p ke kî-chhú lâu fu̍t-sîm.