Chung-chṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng-koet ke nàm-fông chung (yu) khi̍p pet-fông chung (chó).

Chung-chṳ́ (粽子) vì Tôn-ńg-chiet yin-kín-vu̍t chṳ̂-yit. Yî chuk-ya̍p pâu-kwó nò-mí fe̍t yù-fan, theu-sâ, liu̍k-theu, fùng-theu, mî-theu, vòng-theu, lia̍p-chhòng, hâm-ap-thàn, fâ-sâng, li̍t-chṳ́, ngiu̍k mí, tûng kû, hà-mí, chû-ngiuk chṳ̂ lui, pin yî súi-chú fe̍t tsin-su̍k ke sṳ̍t-phín. Hí-ngièn yî Tôn-ńg-chiet chi-sṳ-liùng ke chi-phín, heu-lòi vì-liáu ki-ngiam kú-thoi sṳ̂-ngìn Khiut-ngièn thèu-kông, ngìn-têu vì-liáu ngiong khiut-ngièn sṳ́ -thí put pûn ǹg-lui só sṳ̍t, Chung-chṳ́ chhiu pien-sṳ̀n thèu kông vi ǹg. Hak-kâ-ngìn sṳ̍t ke Chung-chṳ́ yu lâu chhòn-thúng Thòi-vân-ngìn só sṳ̍t ke Chung-chṳ́ chúng-lui m̀-thùng, yu chhṳ̂n-vì Hak-kâ-chùng, Hak-kâ-chùng yu fûn-cho kán-chung (鹼粽), pán-chung (粄粽), hàm-chung (鹹粽).