Ciliwung

Chhiùng Wikipedia lòi
Ciliwung

Ci Liwung(me ôn-to CiliwungHò-làn-ngî siá-cho Tjiliwoeng) he Jawa sî-pet-thi-khî yit-thiàu 119 kûng-lî chhòng ke hò-pa, liù chhai Si-Jawa Sén lâu Pâ-sàng (巴城) thi̍t-phe̍t thi-khî lióng-ke sén. Ciliwung hò-pa ke chhṳ-yèn hò-khiéu, pûn ngìn ôn-to Kali Besar (thai-hò-pa), he chhièn-chhṳ̍t-mìn-sṳ̀-khì lâu chhṳ̍t-mìn-sṳ̀-khì meu-yit ke chhung-yeu chan-lio̍k yeu-tiám. Liá-thiàu hò-pa chhai Pâ-sàng-kóng-khiéu sàng-sṳ ke kien-li̍p fat-chán chhin chhung-yeu.