跳至內容

Constantinus 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Constantinus 1-sṳ.

Constantinus 1-sṳ (thai-ti) (Là-tên-ngî: Constantinus I Magnus, 274-ngièn 2-ngie̍t 27-ngit -337-ngièn 5-ngie̍t 22-ngit), chhiòn-miàng vì Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Lò-mâ Ti-koet fòng ti, 306-ngièn chṳ 337-ngièn chhai-vi. Kì-he thi-yit vi kwui-yî Kî-tuk Chûng-kau ke Lò-mâ fòng-ti, chhai 313-ngièn lâu Lí-siak-nì khiung-thùng pân-pu 《Mí-làn Tsàu-sû》, sṳ̀n-ngin chhai ti-koet nui-phu yû sin-ngióng kî-tuk-kau ke chhṳ-yù.

Constantinus chhai nui-chan chûng kit-phai Mâ-khiet-sêm-thì-vû-sṳ̂ lâu Lí-siak-nì, kiúng-ku fòng-vi. Chhai khì thúng-chhṳ sṳ̀ -khì, kì sṳ̀n-kûng fat-thûng tui Fap-làn-khiet-ngìn, Â-là-màn-ngìn, Sî Kô-thi̍t-ngìn lâu Sat-ngì-mâ-thì-â-ngìn ke chan-yi̍t, pin sṳ̀n-kûng tho̍t-fì chhai chhièn yit-ke sṳ-ki sóng-sṳt ke Tha̍t-kî-â thi-khî. Kì chhai Byzantium kien-li̍p sîn fòng-kiûng, pin chiông chṳ̂ miang-miàng vì-sîn Lò-mâ, chiông chhṳ́ thi chhṳ̂n-chok Constantinople. Constantinople chhai chhṳ́ -heu yit-chhiên-ngièn nui sṳ̀n-vì Byzantine Ti-koet ke sú-tû, yîn-chhṳ́ Constantinus ya pûn ngin-vì he Byzantine Ti-koet ke chhóng-li̍p-chá.