Dębica

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Dębica.
POL Dębica flag.svg
Dębica.

Dębica he Pô-làn Khak-ngì-pâ-yèn-sân-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 34.14 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 47 234 ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]