Dante Alighieri

Chhiùng Wikipedia lòi
Dante Alighieri

Dante Alighieri (Yi-thai-li-ngî: Durante di Alighiero degli Alighieri, 1265-ngièn  – 1321-ngièn 9-ngie̍t 14-ngit) he Êu-chû Vùn-ngi fu̍k-hîn sṳ̀-khì Yi-thai-li ke yit ke chhut-miàng ke sṳ̂-ngìn. Kì he sṳ́-sṳ̂ Sṳ̀n-khiuk (Divina Commedia) ke chok-chá.