Delaware-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Delaware-hò.

Delaware-hò he Mî-koet Thai-sî-yòng liù-vet ke yit-thiàu hò-liù. chhiòn chhòng 579 kûng-lî. Liù vet mien-chit 35,297 phìn-fông kûng-lî. fat-ngièn yî Néu-yok-chû ke Catskills Sân, hiong nàm liù kîn Pîn-sip-fap-nì-â-chû, Sîn Chhe̍t-sî-chû, Delaware-chû, chui-heu kîn-ko Delaware-vân liù-ngi̍p Thai-sî-yòng.