Drenthe

Chhiùng Wikipedia lòi
Drenthe .
Drenthe Khì-chì
Drenthe
Drenthe.

Drenthe he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Overijssel chiap-yòng, sî chiap Friesland, pet kho Groningen, sú-fú Assen. Chúng mien-chit 2,683 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 483,173-ngìn (2005-ngièn). Tet-lùn-thi̍t-sén, m̀-thùng yî khì-thâ sén-fun, yit-chhṳ̍t he ngìn-khiéu hî-séu ke nùng-ngia̍p thi-tai.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]