Overijssel

Chhiùng Wikipedia lòi
Overijssel .
Overijssel Khì-chì
Overijssel Vûn-chông
Overijssel.

Overijssel he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Gelderland chiap-yòng, sî chiap Flevoland, pet kho Drenthe, sú-fú Zwolle. Chúng mien-chit 3,327 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,113,529-ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]