跳至內容

Edward 8-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Edward 8-sṳ.

Edward 8-sṳ (Yîn-ngî: Edward VIII, 1894-ngièn 6-ngie̍t 23-ngit -1972-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit), Yîn-koet koet-vòng, chhiòn-miàng Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, sùn-vi heu pûn khì thi George 6-sṳ fûng vì vûn sâ kûng tsiok, chhṳ 1936-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit khì fu George 5-sṳ kàm pen to 1936-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit thui vi, vì Yîn-koet fò Yîn Lièn-pâng kok-chhṳ-chhṳ liâng koet-vòng, Yin-thu Fòng-ti, khiung chhai-vi 325 thiên. Vûn sâ Vòng-chêu ke thi-sâm vi koet-vòng.

Chhai Edward 8-sṳ chok-vì koet-vòng ke sú ngie̍t chṳ̂ chûng, kì-ke fûn yîn mun-thì yín-fat Yîn-koet ke hièn-chṳn ngùi-kî, chṳn-fú, chhṳ-chhṳ liâng chṳn-fú, ngìn-mìn lâu Kau-fi kiûn fán-tui kì ngiàng chhí sîn phú sêm fû ngìn, Edward 8-sṳ yì kó vì poi mìn yi yín-hí chṳn-fú chhṳ̀ chṳt, chit vì poi chok-vì Kiûn-chú Li̍p-hièn chṳn-thí hâ koet-vòng pó-chhṳ̀ chṳn-chhṳ chûng li̍p ke kî-pún Hièn-fap fông chṳ̂m, só-yî kì sién-tho̍k thui vi, sṳ̀n-vì Yîn-koet fò Yîn Lièn-pâng Li̍t-sṳ́ sông vì-yit Chhṳ-thûng thui vi ke koet-vòng. Heu sṳ-ngìn chhai thì khi̍p “ put oi kông sân oi mî ngìn ” liá yit-ki sṳ̀, vông-vông fi lièn sióng to vûn sâ kûng tsiok ke oi chhìn ku-sṳ.

Edward 8-sṳ thui vi heu, yù kì-ke thi thi George 6-sṳ ki vi. 1937-ngièn 5-ngie̍t 8-ngit, thèu hâm kói vì vûn sâ kûng tsiok. Ngi-chan khì-kiên, kì chok-vì Yîn-koet kiûn-sṳ thoi-péu sòng chu Fap-koet, chhai pûn chṳ́ khúng vì thùng chhìn Na̍p-tshùi heu, to Bahamas tâm-ngim chúng tuk. Chan-heu, thui hiû thu-ko yì sâng.

Sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-siên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan chok-phín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]