跳至內容

Elbrus-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Elbrus-sân.

Elbrus-sân (Ngò-ngî: Эльбрус) vi yî Ngò-lò-sṳ̂ sî-nàm-phu Kô-kâ-sok sân-mak, he Ngò-lò-sṳ̂ ke chui-kô tiám, thai-tô-sú kôn-tiám ngin-vì ya-he Êu-chû thi-yit kô fûng. Sî-fûng chui-kô hói-pha̍t 5,642 kûng-chhak , tûng-fûng hói-pha̍t 5,621 kûng-chhak.