Euclid

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Euclides, 1703

Euclid (Hî-lia̍p-ngî: Εὐκλείδης), chhiòn-miàng Alexandria ke Euclid, he Kú Hî-lia̍p ke yit ke su-ho̍k-kâ.