Fòng-fó Chhòng-sàng

Chhiùng Wikipedia lòi

Fòng-fó Chhòng-sàng he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet chṳn-fú khôi-fat ke chhin-thai ke mióng-chi-mióng-lu piên-kie sṳ́m-chhà hì-thúng.