Fùng-hò Hâ-nì-chhu̍k Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-hò
Hâ-nì-chhu̍k Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû
—  Chhṳ-chhṳ-chû  —
紅河哈尼族彝族自治州
Haoqhoq Haqniqssaq Haqhholssaq Ziiqziifzel
ꉼꉸꉳꆃꁈꆃꁈꊨꏦꍓ

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 32,174 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 4,478,422 ngìn
Mióng-cham www.hh.gov.cn

Fùng-hò Hâ-nì-chhu̍k Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (紅河哈尼族彝族自治州) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak chhṳ-chhṳ-chû. Mien-chit yû 32,174 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 448-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]