跳至內容

Fùng-pó-sa̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-pó-sa̍k.

Fùng-pó-sa̍k (Ruby), he kông-ngiu̍k ke yit-chúng, chú-yeu sṳ̀n-fûn he Yòng-fa-lî (Al2O3), fùng-set lòi-chhṳ Kok (Cr). Chhṳ-yèn mò Kok ke pó-sa̍k he làm-set ke làm-pó-sa̍k.