Fú Kôa

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fú-kôa
瓜哥.JPG
chiet-muk chú-chhṳ̀
Lò-mâ-sṳ Woo Gwa
Sok-ho Kôa-kô
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Ku-hiông Kông-sû-sén Nî-hîn-yen
Chhut-se (1959-06-04) 1959-ngièn 6-ngie̍t 4-ngit (63-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Mèu-li̍t-yen Sâm-ngi-hiông
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, kô-sú
Ngî-ngièn Koet-ngî, Mên-nàm-ngî, Hak-kâ-ngî
Kau-yuk Koet-li̍p Mèu-li̍t Kô-chûng pit-ngia̍p
Chûng-kau Fu̍t-kau
Tui-siong
Siù-siù
(m. 1982-ngièn; div. 2001-ngièn)

Tên Yù-ôn (m. 2014-ngièn)
Yì-ńg Fù Yîn-chṳ̂n
(1984-12-09) 1984-ngièn 12-ngie̍t 9-ngit (38-se)
Fù Sṳt-ôn
(1995-04-04) 1995-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit (27-se)
Yîm-ngo̍k lui-hîn Koet-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k
Chhut-tho thi-tiám Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho ngit-khì 1982-ngièn;​ yî-chhièn​(1982
Chhut-tho-chok Ngièn-yì chhai Lìm-sau
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi 1982-ngièn chṳ-kîm
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Pak-sṳ Chhòn-pô
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Fú-kôa(1959-ngièn 6-ngie̍t 4-ngit –  ) he Thòi-vân chho̍k-miàng nàm-ngi-ngìn. chhut-se yî Thòi-vân-sén Mèu-li̍t-yen Sâm-ngi-hiông, sok-ho “Kôa-kô”, fu-chhîn ke ku-hiông Kông-sû-sén Nî-hîn, mû-chhîn vì Mèu-li̍t Hak-kâ-ngìn.