Felipe 6-sṳ (Sî-pân-ngà)

Chhiùng Wikipedia lòi

Fi-li-phi Liuk-sṳ (Sî-pân-ngà-ngî: Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia, 1968-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit - ), Sî-pân-ngà koet-vòng, he chhièn koet-vòng Fù-ôn Khà-lo̍k-sṳ̂ Yit-sṳ thùng Sok-fui-â Vòng-heu só sâng ke chhòng-chṳ́, chhai khì fu Fù-ôn Khà-lo̍k-sṳ̂ Yit-sṳ yî 2014-ngièn 6-ngie̍t 19-ngit siên-pu chang-sṳt thui-vi. Fi-li-phi 1968-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit chhut-sâng yî Mâ-tet-lî, he Fù-ôn Khà-lo̍k-sṳ̂ Yit-sṳ lâu Sok-fui-â sâm-ke hài-thùng chûng chui-séu ke, kì pit-ngia̍p yî Mâ-tet-lî Chhṳ-chhṳ Thai-ho̍k Fap-ho̍k-hì, sùi-heu to Mî-koet Khiâu-chhṳ-sàng Thai-ho̍k Koet-chi-kôan-hì sha̍k-sṳ. Chhù-liáu Sî-pân-ngà-ngî, kì hàn-fi kóng Kâ-thai-lò-nì-â-ngî, Yîn-ngî, Fap-ngî lâu Hî-lia̍p-ngî.