Friedrich Hayek

Chhiùng Wikipedia lòi
Friedrich Hayek

Friedrich August von Hayek (1899-ngièn 5-ngie̍t 8-ngit – 1992-ngièn 3-ngie̍t 23-ngit) he O-thi-li ke yit-chak kîn-chi-ho̍k-kâ. Kì chhai 1974-ngièn tet-to Nobel Kîn-chi-ho̍k Chióng.